Call Us Today! tel. 22.781-32-52, gsm.+48.505-048-439

Email! www.neurolog-szymanski.pl

Neurologia: Warto wiedzieć...

NEUROLOGIA: CHOROBY I SYMPTOMY

Stwardnienie rozsiane rozwija się pomiędzy 20 – 40 rokiem życia, najczęściej u kobiet

Stwardnienie Rozsiane – jest to jedna z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego.

Najczęściej rozwija się pomiędzy 20-tym a 40-tym rokiem życia, zdecydowanie częściej u kobiet. Możliwy jest również początek choroby w wieku dziecięcym i podeszłym. Istotą choroby jest niszczenie przez autoimmunologiczny proces zapalny mieliny pokrywającej włókna nerwowe oraz samych aksonów.

Stwierdza się różne postacie schorzenia:

  • remitująco-nawracające,
  • wtórnie postępujące,
  • pierwotnie postępujące,
  • pierwotnie postępujące z zaostrzeniami.

Rezonans magnetyczny wspomaga diagnozowanie, a także monitoruje postęp choroby. Innymi badaniami są badanie immunoglobulin w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz potencjały wywołane wzrokowe, słuchowe i somatosensoryczne.

 

Leczenie Stwardnienia Rozsianego polega na profilaktyce i leczeniu objawów.

W czasie tzw. rzutu choroby stosuje się leki steroidowe, które zmniejszają nasilenie reakcji zapalnej w ognisku demielinizacji i przyspieszają ustępowanie objawów. Leczeni odbywa się przez stosowanie odpowiednich leków (np. interferonów, Mitoksantronu), dzięki którym można ograniczyć długofalowy przebieg choroby.