Call Us Today! tel. 22.781-32-52, gsm.+48.505-048-439

Email! www.neurolog-szymanski.pl

Bóle kręgosłupa to objawy wielu nieprawidłowości i chorób neurologicznych

Ból kręgosłupa -  to objaw towarzyszący wielu chorobom Zespół bólowy mogą powodować nieprawidłowosci: struktur kostnych stawów międzykręgowych więzadeł powięzi mięśni czy krążków międzykręgowych stan zapalny okolicy kręgosłupa choroba nowotworowa kręgozmyk zmiany zwyrodnieniowe złamania struktur kostnych Do diagnostyki wykorzystuje się badania obrazowe – RTG, TK, MR oraz USG. Wszystkie te przyczyny mogą negatywnie wpływać na rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe Leczenie zespołu bólowego kręgosłupa polega na podawaniu…

Więcej...

Choroba Parkinsona dotyka częściej mężczyzn, już nawet przed 40-stką

Choroba Parkinsona - nazwa tej choroby pochodzi od londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona. Jamesa Parkinson jako pierwszy rozpoznał i opisał w 1817 roku symptomy tego schorzenia. Częściej dosięga ono mężczyzn, niż kobiety, a średni wiek chorych to 58 lat, ale zdarzają się też przypadki zachorowań nawet przed 40-stym rokiem życia Jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego przejawiającą się poprzez: ogólne spowolnienie ruchowe, sztywność mięśniowa, pochylenie sylwetki do…

Więcej...

Padaczka dotyka aż 50 milionów ludzi na świecie! Najczęściej mężczyzn

Padaczka – to choroba mózgu, którą powoduje zaburzone funkcjonowanie pewnych komórek nerwowych znajdujących się w mózgu. Jest zespołem symptomów psychicznych, wegetatywnych i somatycznych, które pojawiają się na skutek zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Napady padaczkowe są niejednorodną grupą i mają różne objawy, dlatego nie każde zaburzenie świadomości czy napady drgawkowe będziemy zaliczać do padaczki. Należy pamiętać, że każde nagłe, a nawet krótkotrwałe zaburzenie układu…

Więcej...

Zaburzenia nerwicowe, natręctwa, zaburzenia nerwicowe pourazowe

Zaburzenia nerwicowe – nerwica to choroba przejawiająca się zaburzeniem normalnego funkcjonowania człowieka, w zakresie: psychiki uczuciowości oraz czynności fizjologicznych organizmu. Różni się od standardowych zakłóceń samopoczucia, które objawiają się podobnie, głównie tym, że ma ona charakter nawracający pomimo braku działania czynnika wyzwalającego. Na wystąpienie zaburzeń nerwicowych wpływ mają czynniki biologiczne, takie jak: stan fizyczny, stan układu nerwowego, zaburzenia na poziomie neurotransmiterów, obciążające i konfliktowe sytuacje życiowe…

Więcej...

Tężyczkę łatwo pomylić z padaczką, objawia się drętwieniem twarzy i kończyn

Tężyczka – to choroba, w przebiegu której dochodzi m.in. do mrowienia lub drętwienia: twarzy, języka i ust, kończyn, a także do skurczów mięśni różnych części ciała. Niestety, są to objawy niespecyficzne i wskazują na wiele chorób, w związku z tym wczesne rozpoznanie tężyczki (zwłaszcza postaci utajonej) nie jest łatwe.   Objawy współtowarzyszące przy Tężyczce: najczęstszym objawem przy tej chorobie może być niepokój, rozdrażnienie i silny lęk.…

Więcej...

Stwardnienie rozsiane rozwija się pomiędzy 20 – 40 rokiem życia, najczęściej u kobiet

Stwardnienie Rozsiane - jest to jedna z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Najczęściej rozwija się pomiędzy 20-tym a 40-tym rokiem życia, zdecydowanie częściej u kobiet. Możliwy jest również początek choroby w wieku dziecięcym i podeszłym. Istotą choroby jest niszczenie przez autoimmunologiczny proces zapalny mieliny pokrywającej włókna nerwowe oraz samych aksonów. Stwierdza się różne postacie schorzenia: remitująco-nawracające, wtórnie postępujące, pierwotnie postępujące, pierwotnie postępujące z zaostrzeniami. Rezonans…

Więcej...

Polineuropatie to zaburzenie funkcji wielu nerwów obwodowych

Polineuropatie - to określenie na zaburzenie funkcji wielu nerwów obwodowych. Zaburzenia dotyczą tych nerwów, które przekazują informacje pomiędzy ośrodkowym układem nerwowym (mózgiem) a poszczególnymi narządami. Polineuropatie występują w przebiegu różnych chorób. Najczęściej rozpoznawana jest polineuropatia cukrzycowa. Drugą najczęściej występującą postacią polineuropatii jest neuropatia alkoholowa, która jest wynikiem oddziaływania alkoholu i ubogiej diety.   Objawy Polineuropatii objawami tej choroby są: zaburzenia ruchowe (niedowład mięśni, czasem ich zanik, zwłaszcza…

Więcej...

Kiedy stosuje się leczenie toksyną botulinową

Toksyna botulinowa (BTX) - jest to neurotoksyna wytworzona w warunkach beztlenowych przez bakterie Clostridium botulinum (pałeczki jadu kiełbasianego). Jest jedną z najsilniej działających toksyn biologicznych, jednak dawki stosowane w medycynie są wielokrotnie mniejsze od dawek toksycznych dla organizmu człowieka. Działanie toksyny botulinowej jest ograniczone do mięśnia, do którego została podana i nie wpływa na czynność innych, także zdrowych mięśni. Po domięśniowym podaniu leku pierwsze efekty jego…

Więcej...

O Neurologii

[content_block id=3007]

Więcej...