Call Us Today! tel. 22.781-32-52, gsm.+48.505-048-439

Email! www.neurolog-szymanski.pl

Neurologia: Warto wiedzieć...

NEUROLOGIA: CHOROBY I SYMPTOMY

Padaczka dotyka aż 50 milionów ludzi na świecie! Najczęściej mężczyzn

Padaczka – to choroba mózgu, którą powoduje zaburzone funkcjonowanie pewnych komórek nerwowych znajdujących się w mózgu.

Jest zespołem symptomów psychicznych, wegetatywnych i somatycznych, które pojawiają się na skutek zmian morfologicznych i metabolicznych w mózgu. Napady padaczkowe są niejednorodną grupą i mają różne objawy, dlatego nie każde zaburzenie świadomości czy napady drgawkowe będziemy zaliczać do padaczki. Należy pamiętać, że każde nagłe, a nawet krótkotrwałe zaburzenie układu nerwowego występujące bez wyraźnej przyczyny może być padaczką.

Według skali zachorowań, około 1% społeczeństwa choruje na padaczkę, jest to około 50 milionów ludzi na całym świecie.  Jeżeli chodzi o Polskę – padaczka występuje u około 400 tys. ludzi. U prawie 65% pacjentów padaczka nie jest rozpoznawana.

W Polsce najczęstszą przyczyną występowania padaczki są wszelkiego rodzaju urazy głowy, które stanowią 20% wszystkich przypadków. U mężczyzn padaczka występuje znacznie częściej niż u kobiet. Charakter tych incydentów jest bardzo różnorodny i przeważnie bardzo zmienny w ciągu życia pacjenta. Padaczka jest przeważnie utożsamiana z drgawkami. I rzeczywiście najczęściej napad padaczkowy ma charakter drgawek, czyli powtarzających się skurczów, jednak nie jest to jedyna możliwość, bowiem istnieje cały szereg napadów padaczkowych bezdrgawkowych. Występowanie dziwnych, niejasnych, powtarzających się objawów zawsze powinno skłonić pacjenta do zasięgnięcia porady lekarza.

Padaczka może powstawać w wyniku:

  • nowotworu,
  • krwotoku mózgowego,
  • udaru,
  • zapalenia mózgu i opon mózgowych,
  • toksyczno-metabolicznego uszkodzenia tkanki mózgowej,
  • uwarunkowań genetycznych – najczęściej w wieku dziecięcym.

Badaniami dodatkowym zlecanymi w diagnostyce padaczki są:

  • EEG,
  • tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny,
  • badanie SPECT,
  • PET

Leczenie padaczki ma przede wszystkim pomóc choremu normalnie, a przynajmniej zadowalająco funkcjonować w życiu codziennym. Ważne jest złagodzenie napadów lub spowodowanie ich całkowitego ustąpienia. Wszystkie preparaty przeciwpadaczkowe działają na dwa sposoby: podnoszą próg drgawkowy, ograniczają rozprzestrzenianie się odogniskowych wyładowań na inne obszary mózgu.

Leki przeciwpadaczkowe wprowadzane są stopniowo.

Podanie pełnej dawki leku może wymagać kilku tygodni. Efekt działania leków przeciwpadaczkowych wymaga pewnego czasu, nawet kilku tygodni, od wprowadzenia pełnej dawki leku. Zbyt szybkie wprowadzenie pełnej dawki leku może być przyczyną wystąpienia u pacjenta działań niepożądanych, w tym także groźnych dla życia. Z kolei zbyt szybkie odstawienie leków może być przyczyna zwiększenia ilości napadów aż do stanu padaczkowego włącznie. Jeśli leki przeciwpadaczkowe nie kontrolują skutecznie ilości napadów należy brać pod uwagę leczenie chirurgiczne.