Call Us Today! tel. 22.781-32-52, gsm.+48.505-048-439

Email! www.neurolog-szymanski.pl

Neurologia: Warto wiedzieć...

NEUROLOGIA: CHOROBY I SYMPTOMY

O Neurologii

Neurologia jest specjalnością medyczną zajmującą się diagnostyką i postępowaniem z pacjentami, u których stwierdzane są zespoły objawów czy zaburzenia dotyczące układu nerwowego.

Jedynie mała część chorych z objawami sugerującymi zajęcie układu nerwowego trafia bezpośrednio do neurologa. Uszkodzenie określonej struktury anatomicznej układu nerwowego i związanych z nią czynności neurofizjologicznych prowadzi do wystąpienia wielu charakterystycznych objawów.

Na ich podstawie zawsze należy ustalić:

 • lokalizację uszkodzenia
 • podłoże neuroanatomiczne i neurofizjologiczne
 • zespół chorobowy
 • przyczynę uszkodzenia (etiologię)

Najczęściej spotykane choroby neurologiczne:

 • schorzenia kręgosłupa
 • bóle i zawroty głowy
 • neuralgie
 • choroby układu piramidowego (ośrodkowego układu nerwowego)
 • choroby układu pozapiramidowego (np. choroba Parkinsona)
 • polineuropatie
 • padaczka
 • zaburzenia sfery emocjonalnej (np. depresje, nerwice)